Generalforsamling

Fitness Sørby, afholder generalforsamling torsdag den 22. februar 2018 Kl. 19.00-20:00 på Hvilebjergskolen, Sørbymagle.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
Formand:
– Johnny Helt (modtager valg)
Bestyrelse:
– Allan Modin Christensen (modtager valg)
– Simon Carstensen (modtager valg)
– Lotte Laursen (modtager genvalg)
Suppleant samt yderligere valg:
– Bent Fischer (modtager ikke valg)
Valg af yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Opstillede kandidater:
– Flemming Pedersen
– Lene Buch
– Lene Serup
– Revisor: Steen Ellebæk Nielsen
– Revisor suppleant: Bent Fisher
6. Eventuelt
Medlemmer af Fitness Sørby er stemmeberettigede. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 20. februar 2018. Skriv til fitness.sorby@gmail.com.
På bestyrelsens vegne.
Johnny Helt
Formand

Skriv et svar

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: